KOMO PROCESCERTIFICAAT

ANCO HOLLAND heeft een KOMO-Procescertificaat. Dit is een garantie voor een juiste uitvoering van onze werkzaamheden.

Het KOMO procescertificaat Dakdekken Hellende Daken is een verklaring van het BKB, dat ten aanzien van ANCO HOLLAND een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat zij bij voortduring aan de gestelde eisen voldoet.

Deze kwaliteitseisen gelden voor:

anco holland bv bedrijfsvoering, organisatie en administratie;
anco holland bv
anco holland bv interne kwaliteitsbewaking (van inkoop tot oplevering);
anco holland bv vakmanschap (opleidingen);
anco holland bv verwerking op de bouwplaats;
anco holland bv klachtenbehandeling en registratie;
anco holland bv

werken met, in zoverre mogelijk, gecertificeerde materialen

 

DAKMEESTER

ANCO HOLLAND is lid van de stichting Dakmeester.
Een Dakmeester staat garant voor deskundigheid, advies, goede service en perfecte oplossingen.

anco holland bv

De Stichting ondersteunt de Dakmeesters met seminars, cursussen, voorlichting over nieuwe materialen en technieken en met een netwerk van deskundigheid. Een Dakmeester, en dus ook ANCO HOLLAND, staat garant voor deskundigheid, advies, goede service en perfecte oplossingen. Dakmeesters en specialisten van deelnemende producenten richten zich tezamen op ontwikkeling en innovatie van product en proces met behulp van werkgroepen. Ook stimuleert de Stichting de samenwerking in projecten zoals het aannemen van het Totale Dak het verwerken van pv-zonne-energie systemen en het renoveren van projecten in samenwerking met de producenten.

DAKPOOL MANAGEMENT

Zoals ‘goed werkgeverschap’ betaamt, werkt Anco Holand BV uitsluitend volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarom zijn wij ook aangesloten bij Dakpool Management. Daar bovenop  vormen kwaliteit en persoonlijk contact essentiële uitgangspunten voor onze dienstverlening. Zowel aan u als aan de vakkrachten.

anco holland bv Dakpool Management is een initiatief van een aantal bedrijven uit de bouw, afbouw en dakbedekking. Voor de aangesloten bedrijven evenals voor ‘derden’ verzorgt Dakpool Management de inzet, organisatie en administratie van flexibel inzetbaar personeel.

Dakpool Management is voor zowel de vakkrachten als voor de bedrijven het eerste aanspreekpunt voor personeelszaken. Het afstemmen van vraag en aanbod is een belangrijke taak, maar denk bijvoorbeeld ook aan de verloning, verzekering en administratie richting vakkrachten en opdrachtgevers.

Kijk voor meer informatie op www.dakpool.nl

CERTIFICAAT INBOUWEN ZONNECOLLECTOREN

ANCO HOLLAND is ook gespecialiseerd in het installeren van pv- zonne- energie systemen, en beschikt daarom ook over het  certificaat "inbouwen zonnecollectoren en RBB-PV700 zonne-energiesysteem".

anco holland bv